Navulling Propasta

11.95 Excl. BTW

Propasta bestrijd muizen in huis met deze muizengif in pasta vorm. Het gif wat in de ProPasta  zit is zeer dodelijk voor muizen.

Beschrijving

Inhoud verpakking

De verpakking bestaat uit 5 keer 10 gram. Toegelaten voor non-professioneel gebruik.

 

Waar de pasta te plaatsen

Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren zoals gemorst afval. Maak de plek waar u knaagdieractiviteit waarneemt niet vlak voor de behandeling schoon. Dit verstoort de knaagdierpopulatie en maakt de acceptatie van het lokaas lastiger.

Plaat het lokaas met de lokaasdoos op de plek waar u knaagdieractiviteit waarneemt.

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden gecheckt. Daarna minstens eenmaal per week om na te gaan of het lokaas wordt geaccepteerd, de lokaasdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.De voerdozen kunnen in droge ruimtes gebruikt worden zoals zolders, vloeren, garages. In vochtige ruimten valt te denken aan kelders en magazijnen.

 

De zakjes met het lokaas niet openen. Plaats lokaasdozen buiten het bereik van:

  • kinderen
  • andere niet-doeldier soorten
  • afwateringssystemen waar ze met water in contact kunnen komen
  • eten en drinken alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

 

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie en handel hiernaar.

Werkzame stof: Brodifacoum
Gehalte werkzame stof: 0.0025%
Toelatingsnummer: NL-0019981-0000