Lokaasset Raco

13.95 Excl. BTW

Voor het effectief bestrijden van huismuizen gebruik je Raco-25 met uiterst aantrekkelijke graankorrels en graanvlokken. De actieve stof, Difenacoum, heeft een krachtig bloedstollingsremmende werking waardoor muizen en ratten na enkele dagen sterven.

Beschrijving

Inhoud verpakking

De verpakking bestaat uit 2 voerdozen gevuld met 2 keer 25 gram granenmix. De mix bestaat uit 3 verschillende granen ter bestrijding van huismuizen. Toegelaten voor non-professioneel gebruik. Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden (bestrijdingsmiddelen ter verdelging van ratten en muizen) dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden, zoals vallen, te worden overwogen.

 

Waar het graan te plaatsen

Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren zoals gemorst graan of afval. Maak de plek waar u knaagdieractiviteit waarneemt niet vlak voor de behandeling schoon. Dit verstoort de knaagdierpopulatie en maakt de acceptatie van het lokaas lastiger.

Plaat het lokaas met de lokaasdoos op de plek waar u knaagdieractiviteit waarneemt. Waar mogelijk moeten de dozen aan de grond vastgemaakt worden.

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden gecheckt. Daarna minstens eenmaal per week om na te gaan of het lokaas wordt geaccepteerd, de lokaasdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

 

De zakjes met het lokaas niet openen. Plaats lokaasdozen buiten het bereik van:

  • kinderen
  • andere niet-doeldier soorten
  • afwateringssystemen waar ze met water in contact kunnen komen
  • eten en drinken alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

 

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie en handel hierna.

Werkzame stof: Difenacoum
Gehalte werkzame stof: 0,0025%
Toelatingsnummer: NL-0019161-0000